Ketelbinken
Kettledrummings

De slangetjes kronkelen in een taotie.
De ketting is intact
maar heeft geen functie.
De oude Chinese ketel was ooit
het middelpunt van veel commotie.
De muizen vinden niets van hun gading.

19 x 30 cm (breedte x hoogte)
Brons - Verloren was (Cire perdue)
Unica
€ 2.480

֎
Kettledrummings
The snakes meander in a taotie.
The chain is not broken
but has no purpose.
The old chinese kettle was once
the centre of much excitement.
For the mice there's nothing.

19 x 30 cm (Width x Height)
Bronze - Lost-wax casting (Cire perdue)
Unique
€ 2.480