Welkom
op deze site met mijn bronzen beelden.
Mijn werk is figuratief, maar ik zoek
wel de randen op van wat mogelijk is.
Met onwaarschijnlijke
(maar mogelijke) kronkels.


Welcome
on this site with my bronze statues.
My work is figurative, but I'm looking
for the edges of what is possible.
With improbable
(but possible) squiggles.


Ik hoop dat u mijn beelden kunt waarderen.
Ga naar Galerij om dat al of niet te ervaren.
Mocht die waardering er zijn dan
vindt u in de Agenda informatie
over waar en wanneer ze geëxposeerd worden.
Daarnaast is het altijd mogelijk
om een vrijblijvende afspraak met mij te maken.
Mocht u een afspraak willen maken,
hebt u een vraag,
of een reactie,
ga dan naar Contact.

I hope you like my sculptures.
Go to Gallery to experience that or not.
If you appreciatie them
you can find information in the Agenda
about where and when they will be exhibited.
In addition, it is always possible
to make a no-obligation appointment with me.
If you would like to make an appointment,
or you have have a question,
or a comment,
then go to Contact.

Ik breng volledig wassen modellen naar de bronsgieterij.
Vervolgens worden de beelden gegoten volgens
de “cire perdue” ofwel verloren was methode.
Belangrijk voor de beelden waren
Rensco, Tom, Maikel, Dimitrie, Louise en Joep van
bronsgieterij Bogart

I bring fully waxed models to the bronze foundry.
Then the models are cast according to
the “cire perdue” or lost wax method.
Important for the images were
Rensco, Tom, Maikel, Dimitrie, Louise and Joep from
bronze foundry Bogart.